Aurkeztutako proposamenei antzemandako eragozpen, albokalte edo kontuan hartzeko kontsiderazioak

Proposamen hauekiko eragozpen, albokalte edo kontuan hartzeko kontsideratziorik dagoela uste duten herritarrek, formulario honen bidez egin ahalko dituzte ekarpenak uztailaren 4tik 25era. Hartara, alor teknikoek informazio osagarria izango dute proposamenen azterketa egiteko orduan.