4. Dinamizador/a de cultura: Valoración provisional de méritos