13. Técnico/a de Administración General: Valoración definitiva de méritos