9. Técnico/a de informática: Valoración provisional de méritos