13. Técnico/a de Administración General: Valoración provisional de méritos