Teatro "De vecinos como estos libranos señor"

Antzerkia

2022-07-02T19:00:00+02:00 2022-07-02T19:00:00+02:00 2022-07-02T19:00:00+02:00
  • 2022-07-02T19:00:00+02:00 2022-07-02T19:00:00+02:00
  • Santa Ana antzokia

Antzerkia

Pake Lekuko Ikusi-Makusi antzerki taldea . Entrada 5 €