Flora espezie inbaditzaileen kontrol eta erradikaziorako neurri efektiboagoak hartzea.

Oñatin bertokoak ez diren landare espezie inbaditzaile ezberdinak daude, asko ibai ertzetan (Helianthus tuberosus batez ere, eta Fallopia japonica, Cortaderia selloana eta Buddleja davidii espezieak gutxiago). Espezie hauen kontrol eta erradikaziorako neurriak indartzea proposatzen da, tokiko biodibertsitatea arriskuan jartzen dutelako.

Proiektu aurrekontua
19.500 €
Gaia
  • Ingurumena

Ezaugarriak