Informazio eta orientazio zerbitzua

Zerbitzu pertsonalizatua ematen da, prestakuntza eta enpleguarekin loturiko gaieaz, hala nola:

  • Herriko eta inguruko enpresetako lan aukerak.
  • Oñatin eta eskualdean antolaturiko prestakuntza.
  • Enplegu arloan dauden programak eta baliabideak.
  • Autoenpleguaren aukera.
  • Eskualdeko programa amankomunak.
  • Beste entitateetatik jaso litezkeen laguntzak.

Informazioa eta kokapena

Lekua: Oñatiko Udala, Bidebarrieta 12. 20560 OÑATI
Telefonoa: 943 03 77 00
Faxa: 943 03 77 06
E-posta: enplegu@onati.eus