Oñatiko bake epailearen karguaren eta haren ordezkoaren hautaketa

   Botere Judizialaren Lege Organikoko 101 eta 102 artikuluetan xedatutakoa betez, Gorporazio honetako Osokoak, Udalerri honetako herritarra hautatu eta Lurralde Barruti honetako Justiziako Epaitegi Gorenari proposatzeari ekingo dio zirkunskripzio honetako Bake Epailearen kargua okupa dezan, titularra eta ordezkoa.

  • Oinarri arautzaileetan zehazten da Karguaren ezaugarriak, izangaiek bete behar dituzten baldintzak, eskabideen aurkezpena, hautaketa prozesuan baloratuko dena eta epaimahikideei buruzko informazioa.
  • Iragarkia 2021eko apirilaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (61 zenbakia), beraz, eskaerak aurkezteko azken eguna 2021eko maiatzaren 4a da.