Hauteskundeak

Herritarrei jakinarazten zaie INFORMAZIO gisa soilik kontsulta dezaketela hauteskunde-mahaiko kide izendatuak izan diren ala ez.

Informazio horrek ez du inolaz ere ordeztuko egin beharreko jakinarazpena.

Laburdurek honakoa adierazten dute:

P: Mahaiburua (Presidente).
PS1.: Mahaiburuaren lehen ordezkoa.
PS2.: Mahaiburuaren bigarren ordezkoa.
V1: Lehen mahaikidea.
V1S1: Lehen mahaikidearen lehen ordezkoa.
V1S2: Lehen mahaikidearen bigarren ordezkoa.
V2: Bigarren mahaikidea.
V2S1: Bigarren mahaikidearen lehen ordezkoa.
V2S2.: Bigarren mahaikidearen bigarren ordezkoa.