Oñatiko bake epailearen karguaren eta haren ordezkoaren hautaketa

   Botere Judizialaren Lege Organikoko 101 eta 102 artikuluetan xedatutakoa betez, Gorporazio honetako Osokoak, Udalerri honetako herritarra hautatu eta Lurralde Barruti honetako Justiziako Epaitegi Gorenari proposatzeari ekingo dio zirkunskripzio honetako Bake Epailearen kargua okupa dezan, titularra eta ordezkoa.

  •    Oinarri arautzaileetan zehazten da Karguaren ezaugarriak, izangaiek bete behar dituzten baldintzak, eskabideen aurkezpena, hautaketa prozesuan baloratuko dena eta epaimahikideei buruzko informazioa.
  • Iragarkia 2015eko abenduaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (234 zenbakia).
  • Onartu eta baztetuen zerrenda (pdf 38 kb)