Oinarrizko errenta

Zer da?

Aldizkako laguntza da, izaera ekonomikoa duena oinarrizko gastuei aurre egiteko ezintasun ekonomikoak dituzten pertsonei zuzendua. Izaera ordezkatzailea du eta indarrean dagoen araudian agertzen diren bestelako errekurtso eta prestazio antzekoen osagarria. Hauek eragina izan behar dute laguntza jaso aurretik.

Betebeharrak
 • Urtebete (etengabekoa ) lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea.

 • Baliabide ekonomikorik ez izatea edo baliabide ekonomikoetan muga jakin batera ez iristea

 • 23 urte edo gehiago edukitzea, zenbait salbuespen daudelarik

 • Insersioaren konbenioa jorratzea eta sinatzea

Aurkeztu beharreko agiriak
 • NAN

 • Famili liburua, adingabeak ardurapean edukiz gero

 • Inskripzio agiria (Oñatiko udaletxean jaso daiteke)

 • Diru sarreren egiaztagiria (soldata, pentsioa, langabezia)

 • Kontu korrontearen zenbakia (20 digitu)

 • Kontu korrontearen azken 6 hilabetetako diru mugimenduak

 • Balore katastralak, lokalak, lursailak edo antzerakoak izanez gero

Araudia