Interbentzio giza-hezitzailea familia gunean

Zer da?

Interbentzio giza-hezitzailea, zailtasunezko egoeran dauden familiekin, hain zuzen, arrazoi desberdinengatik modu autonomoan beren egoera hobetzeko beharrezko baliabiderik ez duten familiekin.

Programaren ezaugarri nagusietako bat profesionala (familiako hezitzailea) familiaren eguneroko ingurura hurbiltzea da, elkarrekin lehentasuna emanez dagokion premia edo beharrari.

Helburuak 
  • Familiari laguntzea, zailtasunak modu autonomoan kudeatzeko beharrezkoak diren gaitasunak lortzeko prozesuan

  • Familiaren arteko harremanen kalitatea bere osotasunean hobetzea, baita bere inguru hurbilekoekin dutenena ere, gizarte harremanak sendotuz eta familiaren edo bere kideen inguruko baliabide komunitario guztiekin egoki diren egintzak garatuz