Oñatiko euskara

Helburua

Oñatiko euskara aztertu eta normalizatzea.

Ezaugarriak eta funtzionamendua

Bi lan nagusi hartu ditu udalak bere gain orain arte: oñatikomapa

  • Oñatiko euskara ondorengotaratzeko, hizkeraren Corpusa bildu eta Euskaltegian zein herriko ikastetxeetan irakasteko helburuarekin, beka baten bidez dihardu Udalak herriko talde baten eskutik lan hau egiten. Honako atalak lituzke lanak: deklinabidea, aditza, lexikoa, morfologia, erabili beharreko arau ortografikoak,esaera zaharrak...
  • Toponimia. Oñatiko udalerrian zehar hain ugariak diren toki izenak bildu eta arauen arabera idatziz finkatu ditu udal kartografia gisa argitaratuz: baserri izenak, errekak, mendi tontorrak, basoak, arroak...
  • Argitalpenak