Adingabeen denboraldi baterako harrerarako dirulaguntzak

  • 2018ko deialdia (pdf 115 Kb)
  • Eskaerak aurkezteko epea: 2018ko irailaren 20a arte, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik aurrera.  Iragarkia 2018ko abuztuaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (153 zenb.)

I. Eranskina: Eskaera inprimakia 

II. Eranskina: Proiektu eta Aurrekontu inprimakia

III. Eranskina: Aitorpen arduratsua

IV. Eranskina: Lankidetza konpromisoa