Plazo para inscribirse en "Natación para embarazadas"

Izen-emate

2023-03-31T09:00:00+02:00 2023-03-31T09:00:00+02:00 2023-03-31T09:00:00+02:00
 • 2023-03-31T09:00:00+02:00 2023-03-31T09:00:00+02:00 - 2023-03-31T15:00:00+02:00 2023-03-31T15:00:00+02:00
 • Zubikoa kiroldegia

Izen-emate

Egunak: Astelehena eta Asteazkena  / Lunes y Miércoles
Ordutegia: 13:15 - 14:15

Prezioa:

 • Bazkideak
  33,30€/hilean /mes
  Socias/os
 • Ez bazkide
  44,70€/hilean/mes
  No socia/o

Oharrak / Notas::

 • Saioetarako izen emateak kiroldegian / Las inscripciones se realizaran en el polideportivo.
 • Taldea sortzeko gutxienez 8 pertsona beharko dira. / Para crear el grupo se necesitaran mínimo 8 personas.
 • Taldea sortzean hasiko dira saioak. / Las sesiones comenzaran al crear el grupo.
 • Izen-emateetan, gehienezko kopurua gainditzen bada, zozketa egingo da. / Si se supera el número máximo de inscripciones, se realizará un sorteo.