Asamblea General ordinaria de Pake Leku

Batzarra

2024-04-12T18:30:00+02:00 2024-04-12T18:30:00+02:00 2024-04-12T18:30:00+02:00
  • 2024-04-12T18:30:00+02:00  2024-04-12T18:30:00+02:00
  • Pake lekuko aretoan

Batzarra

Pake Leku - Areto nagusian
2024ko apirilaren 12an / 12 de abril – 18:30

Gai zerrenda / Orden del día:

1- Aurreko Aktaren irakurkeata eta onarpena, egoki balitz.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2- 2023ko memoria eta urteko kontua.
Memoria y cuentas anuales del año 2023.
3- 2024ko helburuak eta aurrekontua.
Objetivos y presupuesto para 2024.
4- Zuzendaritza Batzordeko kideen berritzea.
Renovación de los miembros de la Juna Directiva.
5- Galderak eta erreguak.
Ruegos y preguntas.