ZER DA PLAN OROKORRA?

 

Oñatiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) idazteko prozesua abian da.

Plan Orokorra hiri antolamendurako dokumentu estrategikoa da. Plan Orokorrean arautzen denetik abiatuta idazten dira Plan Orokorra baino maila txikiagokoak diren hirigintzako bestelako arauak.

Plan Orokorra idatzi eta onartzeko prozesu luzea da, gutxienez hiruzpalau urtekoa. Bidean, hainbat fase garatu behar dira, udalerriaz gaindiko administrazioetatik datozen baldintza ugari bere baitan integratu, hainbat agiri idatzi eta araututakoa planoetan jaso. Horrez gain, prozedura administratibo konkretu bat jarraitu behar da.

Denbora tarte horretan, bere egunean erabakitakoa aztertu, beti ere momentuko testuinguruan jarriz, gaur egungo egoera ebaluatu eta etorkizunerako garapena zehazten dira, herrigunea eta udalerriko beste lurralde eremuak kontuan hartuz.

 

Baina zer  jasotzen du horrelako Plan batek? Zeintzuk dira bere berezitasunak?

 

Laburrean esanda, Plan Orokorrak udalerri baten hirigintza garapenerako helburu, asmoak eta estrategiak ezartzen ditu. Plan Orokorreko edukiak araututa daude. 

Plan Orokorraren bitartez hainbat aspektu zehazten dira, besteak beste:

Funtsean, zer, non eta zenbat egin daitekeen arautzen du Plan Orokorrak.

 

Aspektu azpimarragarriak

 

Hauek dira Planaren ezaugarrietako batzuk: