Kontzejupetik aldizkaria, 2018ko azaroa, 288 zenb.