ArantzazukoAma-kalea 15ren-atzealdeko-lurzatia-soberako-partzela-izendatzea.pdf