Gizartetik basterturik gelditzeko aurriskuan dauden pertsonentzako etxebizitza-ARAUDIA.pdf