Ongizate zerbitzuak

Oñatiko Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Udal Araudia

  • 2018ko urriaren 4an egindako Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 90 kb)
  • Araudia 2018ko urrriaren 19ko dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (202 zenb.). Araudiaren testua

Espetxean familiakideak dituztenentzako garraio laguntzak arautzen dituen ordenatza

  • 1999ko urtarrilaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (2 zenb.).  Ordenantzaren testua  (pdf 177 Kb)

Larrialdietarako udal abegi etxebizitzaren barne araudia

  • 2014ko otsailaren 27an egindako Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 37 Kb).
  • Araudia 2014ko martxoaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (44 zenb.). Araudiaren testua

Gizartetik bazterturik geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako etxebizitza babestuen araudia

  • 2015eko abenduaren 17ko Udal Plenoaren erabakiz behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia 
  • Araudia 2015eko abenduaren 29ko dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (248 zenb.) Ordenantzaren testua

Adinekoentzako ostatu-zerbitzuak, oñatiko tutoretzapeko apartamentuen araudia

  • 2016ko uztailaren 21eko Osoko Bilkuraren erabakiz behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia
  • Araudia 2016ko uztailaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (144 zenb.). Ordenantzaren testua