Euskara

Euskararen erabilpena normaltzeko udal arautegia


1987ko urriaren 29an Osoko Bilkurak Euskeraren Erabilera Normalitzeko Ordenantza onartu zuen
- Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 1988/4/20-

1996ko maiatzaren 30eko Udal Plenoak aldaketak onartu zituen
- Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 1996/11/12-

2000ko otsailaren 28ko Udal Plenoak aldaketak onartu zituen
- Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2000/3/30-