TAO txartela

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Araututako aparkalekuen ordenantzak arautzen duen guneko biztanle txartela lortzea, erabilera publikoa duten bide eta aparkalekuetan ibilgailuak aparkatzeko.

Oñatiko araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren ordenantza 2016ko irailaren 27ko Osoko Bilkuran onartu zen behin betikoz eta 2016ko urriaren 24an GAOn argitaratu zen. Ordenantzaren testua

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera orria

ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Udal bulegoetan: Foruen enparantza 1.

ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA

Zerga eta tasak Ordenantza fiskalaren arabera ordainduko dira.

IZAPIDEA

 30 egun naturaleko epea zabaltzen da, urriaren 15etik azaroaren 13ra arte, eskaerak ezeztatzeko edo berri bat egiteko. Horretarako, beharrezkoa izango da eskaera orria betetzea, eta berria bada autoaren zirkulazio-baimenaren kopia aurkeztea.