Aurreko urteetako aurrekontuak

2017ko aurrekontua 2016ko abenduaren 22ko Osoko Bilkuran onartua eta 2017ko otsailaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara emana (21 zkia)

2017ko Aurrekontuaren Likidazioa.