Aisialdi Begirale ikastaroa, izen ematea

IZEN EMATE ORRIA   

1999.eko abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, HONAKO HAU JAKINARAZTEN DIZUGU, alegia, formularioan  jasotako datuak, datu horien tratamendurako izaera pertsonaleko fitxategi informatizatu batean jasoko direla, bere arduraduna Oñatiko Udala izanik. Ondoren ageri den helbidera jakinarazpen bat bidaliz, zure datu pertsonalak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkatzeko eskubidea duzu: Oñatiko Udala, Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.