Lehen azterketa teoriko/praktikoaren behin-behineko emaitzak