Zubillaga auzoan 3.870 m2 lurzatia baten salmenta

Zubillaga auzoan, Matromai Etxebarri baserriaren aldamenean kokatzen den 3.870 m2 lurzatia saltzeko enkantearen deialdia
Esleipen egilea Oñatiko Udala, Idazkaritza
Kontratuaren xedea a) Deskripzioa: 3870 m2ko azalera duen lurzatiaren jabetza osoa ematea (Beco esparrua izeneko jatorrizko finkatik banandu ondoren) eta San Martin Fundazioaren jabetzakoa dena eta eroslearen kontura izango da garai bateko astazifaktoriaren instalazioak kendu eta nekazal erabilerarako lurzatia berreskuratzea.
b) Lekua: Zubillaga auzoa, Matromai Etxebarri baserriaren aldemenean, 7. poligonoa eta 015 partzela.
c) Lotekako banaketa eta kopurua: Ez.
Esleitzeko modua Enkantea
Kontaktua

Oñatiko Udala · Foruen Enparantza, 1 · 20560 Oñati
Tel.: 943 78 04 11

Eranskinak

Irargakia -  PDF dokumentua, 207 KB

Diligentzia: Iragarkia 2019ko azaroaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da( 214 zenb), eta eskaintzak aurkezteko epea azaroaren 25ean bukatzen da.