Ongizate zerbitzu arloko dirulaguntzak

303/2020 zk. Alkate Dekretua, apirilaren 23koa, Covid-19 birusaren inpaktu
ekonomikoari erantzuna emateko alokairu erregimeneko Udal etxebizitza sozialen
arloan hartu beharreko neurriak onartzen dituena.

Iragarkia 2020ko maiatzaren 8 Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (85 zenb.) deialdia alegia.

 

Egoera zaurgarrian dauden herritarrentzako gizarte-larrialdietarako ezohiko laguntzak, 
Covid-19 koronabirusaren pandemiak eragindako inpaktuari erantzuteko hartutako neurriak

Iragarkia 2020ko maiatzaren 5ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (82 zenb.) deialdia alegia.

 

Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak. 
  • Gizarte Zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak arautuko dituen Udal Ordenantza, 2005eko urtarrilaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (6 zkia).
  • 2019ko deialdia (pdf 122 kb).  Iragarkia 2019ko martxoaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (54 zkia).

 

Larrialdietarako udal laguntzak

 

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal laguntza ordenantza.
  • 2010eko uztailaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (144 zkia). Testua (pdf 92 Kb)
  • 2012ko martxoaren 28an egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez aldatzea onartu zuen. Iragarkia (pdf 97 Kb). Iragarkia 2012ko apirilaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (67 zenbakia).
  • 2020 urteko deialdia. Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb.), beraz, eskaerak egiteko epea otsailaren 4tik azaroaren 30era bitartean izango da.
  • Eskaera orria - (E021 inprimakia)

 

Ohiko bizikidetza unitatea hautsi eta gainera, errenta eta sarrera urriak izanik 
familia kargak dituzten emakumeei, ebaluazio bakoiztuaren araubidez eta zuzenean
emateko prozedura bidez dirulaguntzak.
  • Oinarriak 2014ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia). Testu osoa
  • 2020ko deialdia . Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb.), eta laguntza eskaerak aurkezteko epea abenduaren 15ean bukatzen da.

 

Adikzio mota desberdinen tratamendurako dirulaguntzak
  • Oinarri arautzaileak 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (48 zkia). Testu osoa
  • 2020ko deialdia. Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb).