Gizarte zerbitzu arloko dirulaguntzak

Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak

 Ebazpenaren iragarkia 2022ko uztailaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (134 zenb.) argitara eman da.

 

Larrialdietarako udal laguntzak

 • 2022ko iragarkia

 • Iragarkia 2022ko martxoaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (47 zenb.).
  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612522.

 

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal laguntza ordenantza

 • 2010eko uztailaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (144 zkia). Testua (pdf 92 Kb)
 • 2012ko martxoaren 28an egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez aldatzea onartu zuen. Iragarkia (pdf 97 Kb). Iragarkia 2012ko apirilaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (67 zenbakia).
 • 2022ko deialdia. Iragarkia 2022ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (25 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607042.
 • Interesdunek edo haien ordezkariek udaletxek Herritarren Arretarako Zerbitzuan (HAZ) aurkeztuko dituzte eskabideak, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik 2022ko azaroaren 30era arte.
 • Eskaera orria - (E021 inprimakia)

 

Ohiko bizikidetza unitatea hautsi eta gainera, errenta eta sarrera urriak izanik
familia kargak dituzten emakumeei, ebaluazio bakoiztuaren araubidez eta zuzenean
emateko prozedura bidez dirulaguntzak

 • Oinarriak 2014ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia). Testu osoa
 • 2022ko deialdia. Iragarkia 2022ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (25 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607050.
 • Dirulaguntzak jasotzeko eskabideak 2022ko azaroaren 30a arte aurkeztu daitezke.

 

Adikzio mota desberdinen tratamendurako dirulaguntzak

 • Oinarri arautzaileak 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (48 zkia). Testu osoa
 • 2022ko deialdia. Iragarkia 2022ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (25 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607055.
 • Dirulaguntzak jasotzeko eskabideak 2022ko azaroaren 30a arte aurkeztu daitezke.