Ongizate zerbitzu arloko dirulaguntzak

303/2020 zk. Alkate Dekretua, apirilaren 23koa, Covid-19 birusaren inpaktu
ekonomikoari erantzuna emateko alokairu erregimeneko Udal etxebizitza sozialen
arloan hartu beharreko neurriak onartzen dituena.

Iragarkia 2020ko maiatzaren 8 Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (85 zenb.) deialdia alegia.

 

Egoera zaurgarrian dauden herritarrentzako gizarte-larrialdietarako ezohiko laguntzak, 
Covid-19 koronabirusaren pandemiak eragindako inpaktuari erantzuteko hartutako neurriak

Iragarkia 2020ko maiatzaren 5ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (82 zenb.) deialdia alegia.

 

Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak. 
 • Gizarte Zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak arautuko dituen Udal Ordenantza, 2005eko urtarrilaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (6 zkia).
 • 2020ko deialdia. (pdf 404 kb)
 • Iragarkia 2020ko ekainaren 3ko Gipuzkoak Aldizkari Ofizialean argitara eman da argitara eman da (103 zenb). Kontuan izanda alarma egoera altxatuko dela ekainaren 21ean laguntza eskaerak aurkezteko epea uztailaren 21ean bukatzen da.

 

Larrialdietarako udal laguntzak

 

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal laguntza ordenantza.
 • 2010eko uztailaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (144 zkia). Testua (pdf 92 Kb)
 • 2012ko martxoaren 28an egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez aldatzea onartu zuen. Iragarkia (pdf 97 Kb). Iragarkia 2012ko apirilaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (67 zenbakia).
 • 2020 urteko deialdia. Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb.), beraz, eskaerak egiteko epea otsailaren 4tik azaroaren 30era bitartean izango da.
 • Eskaera orria - (E021 inprimakia)

 

Ohiko bizikidetza unitatea hautsi eta gainera, errenta eta sarrera urriak izanik 
familia kargak dituzten emakumeei, ebaluazio bakoiztuaren araubidez eta zuzenean
emateko prozedura bidez dirulaguntzak.
 • Oinarriak 2014ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia). Testu osoa
 • 2020ko deialdia . Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb.), eta laguntza eskaerak aurkezteko epea abenduaren 15ean bukatzen da.

 

Adikzio mota desberdinen tratamendurako dirulaguntzak
 • Oinarri arautzaileak 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (48 zkia). Testu osoa
 • 2020ko deialdia. Iragarkia 2020ko otsailaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (21 zenb).