Ongizate zerbitzu arloko diru-laguntzak

Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei diru-laguntzak. 
  • Gizarte Zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak arautuko dituen Udal Ordenantza, 2005eko urtarrilaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (6 zkia).
  • 2018ko deialdia (pdf 88 kb).  Iragarkia 2018ko apirilaren 13ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (71 zkia); laguntza eskaerak aurkezteko epea ITXITA.
  • Tokiko Gobernu Batzordeak 2018-06-21eko bileran hartutako erabakia.

 

Larrialdietarako udal laguntzak

 

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal laguntza ordenantza.
  • 2010eko uztailaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (144 zkia). Testua (pdf 92 Kb)
  • 2012ko martxoaren 28an egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez aldatzea onartu zuen. Iragarkia (pdf 97 Kb). Iragarkia 2012ko apirilaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (67 zenbakia).
  • 2018 urteko deialdia. Iragarkia 2018ko martxoaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (43 zenbakia), beraz, eskaerak egiteko epea martxoaren 2tik urriaren 31ra bitartean izango da.

 

Ohiko bizikidetza unitatea hautsi eta gainera, errenta eta sarrera urriak izanik 
familia kargak dituzten emakumeei, ebaluazio bakoiztuaren araubidez eta zuzenean
emateko prozedura bidez diru-laguntzak.
  • Oinarriak 2014ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia). Testu osoa
  • 2018ko deialdia (pdf 101 Kb). Iragarkia 2018ko martxoaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (47 zkia), eta laguntza eskaerak aurkezteko epea abenduaren 15ean bukatzen da.

 

Adikzio mota desberdinen tratamendurako diru-laguntzak
  • Oinarri arautzaileak 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (48 zkia). Testu osoa
  • 2018ko deialdia (pdf 80 Kb). Iragarkia 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (48 zkia).