Kirol arloan jarduerak antolatzeko dirulaguntzak

Kirol arloko dirulaguntzak. Oinarriak

2021eko deialdia (pdf 287 kb)

  • Oñatiko udalerriko kirol elkarteek kirola sustatzeko antolatzen dituzten ekintzetarako dirulaguntzak (E044 inprimakia)
  • Oñatiko udalerriko kirol elkarteek kirol ekintzen antolaketarako dirulaguntzak (E045 inprimakia)

 

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 8/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena 2021eko uztailaren 13ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da. Deialdiaren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573535).

Eskaerak egiteko azken eguna abuztuaren 16a da.