Agiri ereduak

Oñatiko Udalak ematen dituen diru-laguntzak eskatzeko zein zuritzeko agiri ereduak aurkezten dira atal honetan:

  1. Eskaera orri orokorra.
  2. Aitorpen arduratsua: zerga-betebeharrak eta gizarte segurantzaren aurrean dituenak egunean dituela eta ez duela inongo zorrik diru-itzulketa ebazpenaren ondorioz. Eredua (word 65kb)
  3. Aitorpena, diru-laguntzetarako lege orokorraren 13.2 artikuluak onuradun izateko aurreikusitako debekuetan ez dagoela sartuta esaten. Eredua (word 62kb)
  4. Kontu garbiketaren aitorpena. Eredua (word 69kb)
  5. Jarduera txostena edo memoria. Eredua (word 90kb)
  6. Diru-sarreren eta gastuen zerrenda. Eredua (word 96kb)