II. Eranskina_Proiektu eta Aurrekontu inprimakia.docx