Oñatiko euskeriaOñatiko euskeria
Oraingo irudia JPEG irudia — 19 KB