Farmaziak, garraioak ...

Garraioak

Osasuna

Lurraldebus txartela: 943 000 117

Oñatiko anbulatorioa: 943 03 54 30

Pesa autobusak: 902 10 12 10

Arrasateko anbulatorioa: 943 03 53 11 

Alsa  autobusak:

Debagoieneko ospitalea: 943 03 53 00             

Bilboko aireportua: 902 404 704

Donostia ospitalea: 943 00 70 00

Biarritzeko  aireportua: (+33) 559 43 83 83

 

Txagorritxu ospitalea: 945 00 70 00

Madrileko aireportua: 902 404 704

Santiago ospitalea: 945 00 76 00

Oñatiko taxiak:

Geltokia: 943780365
Josu Lertxundi: 663031322
Ana Orueta Romariz: 943534082 // 650059999
Joseba Aranzabal: 943780252 // 636257169
Juan Jose Urra: 943797172 // 606004340
Javier Marquez: 943780039 //  619104333
Jose Luis Rabanete: 658732709

Teletaxi Gipuzkoa :  943400500

Farmaziak: 

Anduaga: 943 78 21 16
Igartua: 943 78 01 22
Garate: 943 78 05 58
Juldain: 943 78 11 28

Guardiako farmaziak

mugipuzkoa    

 

Garraio publikoa. 2015eko Udara. MAPA

 EAEko erakundeetako telefonoak klik baten