Hasiera
Udaleko Kultura departamentuaren 2019ko dirulaguntzak likidatzeko erabakia hartu da