Hasiera
Udaleko Kultura departamentuaren 2014ko diru-laguntzak likidatzeko erabakia hartu da.