Olakuan, komun publiko bat jartzearen gaia aztertuko da arratsaldeko tokiko gobernu batzarrean.

2012/05/17
Non eta nola jarri zehazten duen baldintza plegoa eztabaidatuko da.