Hasiera
Lehen auzo jaiak ospatzeko baimen eskaerak aztertuko dira gaurko Tokiko Gobernu Batzarrean