Hasiera
Kultura udal departamentuaren 2020ko dirulaguntzak likidatzeko erabakia hartu da