Hasiera
Informatika laguntzaile lan poltsarako azterketaldia hilaren 26an hasiko da