Hasiera
Etxaluzeko parkearen urbanizazioa eraberritzeko lanak hasi dira