Hasiera
Anton Garai eta Jose Luis Lazkanoiturburu oñatiarrak Manises herriko seme kuttun izendatuko dituzte larunbatean