Kuboko V. Kanika Txapelketa

Txapelketa

Kuboko V. Kanika Txapelketa
2013-11-16T17:00:00+01:00 2013-11-16T17:00:00+01:00 2013-11-16T17:00:00+01:00
  • 2013-11-16T17:00:00+01:00 2013-11-16T17:00:00+01:00 - 2013-11-16T18:30:00+01:00 2013-11-16T18:30:00+01:00
  • Gaztelekuko kuboa

Txapelketa