2018-07-11 Tabernen ordenantza_Iritzi artikulua.pdf