Terra de senyors i comtes, especial per la seva història

Anomenada la "Toledo Basca" pel pintor Ignacio Zuloaga